Tento test umožní určiť Vašu krvnú skupinu v domácom prostredí bez nutnosti návštevy špecializovaného pracoviska.