Reklamácie a vrátenie tovaru


Formuláre na stiahnutie: Odstúpení od kupnej zmluvy . Reklamačný formulár


Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

  • kontaktovať nás (viď kontakt), že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  • ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
    • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
    • tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe

Tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

V prípade vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy môžete použiť "Formulár na odstúpenie od zmluvy".

Záručná doba na tovar


V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezzávadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci je povinný dodržať zákonom stanovenú lehotu 30 dní na vybavenie reklamácie.

Postup pri reklamovaní


Ak chcete zakúpený tovar reklamovať,  kontaktujte nás emailom na info@otehotnenie.sk .  Reklamovaný tovar zašlite prosím na adresu:

Lignamag NC s.r.o.
Sklad E – Brunka
Brunka 64
Humpolec 396 01
Česká republika


Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému:

  • reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus,
  • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
  • vrátenie peňazí.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

Dopuručujeme použít Reklamačný formulár. Vyplnený formulár nám pošlite emailom na info@otehotnenie.sk aj ho zašlite v tlačenej forme spolu s reklamovaným tovarom. 


Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete tu, na stránke Obchodne podmienky

V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať najlepšie na našej e-mailovej adrese info@otehotnenie.sk