DNA test otcovstva


Cena
213 EUR

Výrobca

Kód produktu
AL_535

Není skladem Sledovať dostupnosť

DNA test určenie otcovstva umožňuje dokázať pomocou genetickej informácie, či je testovaná osoba tzn. predpokladaný otec biologickým otcom daného dieťaťa alebo nie. viac

Sme si vedomí faktu, že každý objednávateľ DNA testu určenia otcovstva očakáva, že jeho výsledok bude:

Presný a jednoznačný

V laboratóriách Genomac International sú preto DNA testy vykonávané skúsenými odborníkmi, v rámci testu je vždy analyzových 16 znakov (15 + pohlavie) a laboratóriá sa každoročne úspešne zúčasňujú auditu zo strany Národného referenčného laboratória pre DNA diagnostiku. Príslušné certifikáty sú k nahliadnutiu tu.

Spoľahlivý a dôveryhodný

Všetky DNA testy sú vykonávané v našich laboratóriách, kde je možné najlepšie kontrolovať a zaistiť najvyššiu kvalitu analýzy všetkých vzoriek. Odobrané vzorky preto nie sú nikam ďalej zasielané k analýze, ako je tomu v mnohých iných spoločnostiach ponúkajúcich testovanie otcovstva na internete, kde spoľahlivosť takýchto výsledkov môže byť pochybná. Pre DNA analýzy používame celosvetovo uznávané kity, ktoré sú doporučené pre identifikáciu ľudskej DNA, používa ich napríklad americká FBI pre vzorky ukladané do systému CODIS (Combined DNA Index System).

Za adekvátnu cenu

DNA testy vykonávané v laboratóriách Genomac International sú v súčasnej dobe najlacnejšími v Českej a Slovenskej republike pri maximálnej možnej kvalite.

Podľa individuálnych potrieb vykonávame dva typy DNA testov určenia otcovstva:

Anonymný DNA test 

DNA test je využívaný pre získanie základnej informácie, či je príslušná osoba biologickym otcom daného dieťaťa alebo nie. Výsledky tohoto testu nemôžu byť použité pre potreby právnych úkonov, lebo ich súčasťou nie je znalecký posudok. U odoberaných vzoriek nemusí byť overená totožnosť testovanej osoby, a preto si ich odobranie môže vykonať každý sám v súkromí svojho domova a vzorky zaslať poštou.

Znalecký DNA test 

DNA test je vykonávaný rovnakým spôsobom ako Anonymný DNA test avšak jeho výsledky sú opatrené znaleckým posudkom, takže môže byť použitý pre potreby právnych úkonov. U odoberaných vzoriek musí byť overená totožnosť testovanej osoby, preto je odber potrebné vykonať v prítomnosti súdneho znalca. Odber môže byť zaistený kdekoľvek na území Slovenskej republiky podľa bydliska objednávateľa.

Najčastejšie otázky

Aké vzorky sú vhodné pre DNA test?

Pre stanovenie otcovstva sú bežné používané výtery z ústnej dutiny. Výter sa vykonáva drobným štetcom, ktorým sa vytrú bunky z ústnej sliznice. Odber týchto vzoriek je jednoduchý, celkom bezbolestný a každý si ho zvládne urobiť sám v súkromí svojho domova. Výtery je možné vďaka tomu vykonávať tiež veľmi malým deťom alebo i novorodencom.

Spracováva vaše laboratórium i iný druh vzoriek než sú výtery z úst?

Nie, pre účely vykonania anonymných testov otcovstva iné typy vzoriek neprímame.

Je treba odobrané vzorky uchovávať nejakým zvláštnym spôsobom, než sú odoslané do laboratória?

Pre uchovanie vzoriek nie je treba voliť žiadny zvláštny režim. Po vložení štetca s výterom do skúmavky a jeho zlomením, postačí vzorky uchovávať pri izbovej teplote ideálne v chladničke alebo chladnom tmavom mieste. Je vhodné dbať na to, aby neboli vystavené veľmi vysokým teplotám napr. na priamemu slnku apod.

Ako dlho môžu byť odobrané vzorky pred odoslaním skladované?

Odobrané vzorky je optimálne odoslať do nášho laboratória najneskôr do troch dní pri zachovaní vyššie uvedených skladovacích podmienok.

Od ktorých osôb je treba odobrať vzorky pre určenie otcovstva?

V prípade Anonymného testu otcovstva sú potrebné vzorky od predpokladaného otca a príslušného dieťaťa (v prípade testovania viac než jedného dieťaťa je základná cena testu zvýšená s každým ďaľším dieťaťom).
V prípade Znaleckého testu je nutné odobrať vzorky ako predpokladanému otcovi, dieťaťu tak i matke. Pri odbere musí byť naviac overená ich totožnosť, preto je potrebné, aby sa k odberu dostavili s občianskymi preukazmi a rodným listom dieťaťa.

Je treba vzorky odobrať a zaslať späť hneď po prevzatí odberového kitu?

Nie to nie je potrebné. Môžete si odberový kit vyzdvydnúť a vzorky odobrať a poslať k nám do laboratória napríklad až za pol roka.

Je možné získať odberový kit i iným spôsobom než objednaním od Otehotnenie.sk?

Áno je to možné. V súčasnej dobe je možné odberový kit zakúpiť tiež prostredníctvom lekární na celom území Slovenska.

Do akej miery je test presný?

Pre DNA analýzy používame celosvetovo uznávané technológie, ktoré sú doporučené pre identifikáciu ľudskej DNA, používa ich napríklad i americká FBI. Pri stanovení otcovstva je porovnaný genetický profil dieťaťa s genetickým profilom predpokladaného otca. Pokiaľ je pri porovnaní u dieťaťa nájdená kombinácia znakov, ktorú predpokladaný otec nemá, môže sa so 100% istotou otcovstvo vylúčiť. Pokiaľ profily dieťaťa a predpokladaného rodiča vykazuje zhodu, je možné otcovstvo potvrdiť s istotou, ktorá je veľmi blízko 100%. Pre zaistenie presnosti výsledkov sú všetky vzorky od každej osoby odoberané dvakrát a obaja sú na sebe nezávisle analyzované, aby sa vylúčila možná chyba v určení. Z tohoto dôvodu je pravdepodobnosť chybného určenia výsledku nulová.

Naše zásady pri určovaní otcovstva a testovania identity

Testovanie ľudskej identity na základe zisťovania genetických znakov (napr. pre účely určovania otcovstva) so sebou prináša radu etických faktorov súvisiacich so spoľahlivosťou výsledkov a zaistením ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť si uvedomuje závažnosť vlastnej podstaty tohoto druhu testovania a preto vždy striktne dodržujeme nasledujúce zásady:

  • analýzy vykonávame vo vlastnom laboratóriu (vzorky nikdy nikam neposielame)
  • neprímame typy vzoriek, u ktorých je možné predpokladať, že boli odobrané bez vedomia danej osoby
  • u dospelých osôb vykonávame testovanie len s ich súhlasom
  • štandardne vždy testujeme 2 vzorky nezávisle odobrané od každej osoby
  • štandardne vždy testujeme 16 STR markerov (nikdy nie len 9 alebo 11)
  • nezhromažďujeme žiadne iné údaje o totožnosti testovaných osôb

Test otcovstva krok za krokom:

Krok 1 - Objednanie

Anonymný test je možné objednať buď prostredníctvom eshopu www.otehotnenie.sk, alebo telefonicky na č. +421 948 015 991 alebo v ktorejkoľvek lekárni na Slovensku.
V prípade Znaleckého testu je potrebné vykonať objednanie telefonicky, nakoľko pri odbere vzoriek je treba overiť totožnosť testovaných osôb a je teda potrebné dohodnúť vhodný termín (eventuálne miesto) pre vykonanie odberu.

Krok 2 - Odber vzoriek 

Po obdržaní objednávky je obratom na uvedenú kontaktnú adresu zaslaný tzv. odberový kit, ktorý obsahuje odberové štetinky, skúmavky a podrobný návod k odberu. Pri Znaleckom teste je následne vykonaná analýza odobraných vzoriek a vypracovaný znalecký posudok.

Krok 3 - Výsledky testu

Výsledky testu sú zaslané späť na kontaktnú adresu do 5 dní od obdržania odobraných vzoriek. V prípade objednania expresného vyhotovenia (viz. stránka Ceny testu) sú výsledky zaslané do 48 hodín od obdržania vzoriek.


V prípade Znaleckého testu je objednávateľovi zaslaný rovnako do 5 dní od obdržania vzoriek.