Ovulačné testy - Výrobca - ALIVER nutraceutics spol. s r. o. (SVK)

Ovulačný test zisťuje, či sa v moči nevyskytuje zvýšená hladina luteinizačného hormónu, ktorý sa v moči objavuje krátko pred ovuláciou. ALIVER nutraceutics - Ovulačný test LH 5ks - vysokocitlivý jednorazový prúžkový test, ktorý zisťuje prítomnosť luteinizačného hormónu v moči.