Zoznam centier asistovanej reprodukcie na Slovensku a v Českej republike

V tejto sekcii nájdete zoznam centier asistovanej reprodukcie a IVF centier na Slovensku v Českej republike a na Morave. Centrá asistovanej reprodukcie.

Adresár špecializovaných pracovísk zaoberajúcich liečbou neplodnosti, vrátane najnovších a najmodernejších, hlavne PiGD (predimplantačná genetická diagnostika), IVM (in vitro maturáca oocytov), IVF SOFT a SET (selektívny single embryo transfer)

Zoznam bol aktualizovaný ku dňu 25.2.2013

Slovensko

Ferticent Bratislava  - www.ferticent.com
Gyn-Fiv Bratislava   -  www.gyn-fiv.sk
Reprodukcia s.r.o. Bratislava   -  www.reprodukcia.sk
ISCARE Bratislava Bratislava   -  www.iscare.sk
ISCARE Martin Martin   -  www.iscare.sk
Helios Martin   -  www.sanatoriumhelios.sk
Gyncare, s.r.o. Košice   -  www.gyncare-sk.com
Sanatorium pro liečbu neplodnosti (SPLN s.r.o.) Košice   -  www.spln.eu

Morava

CAR I.gyn.-por.kliniky MU Brno  -  www.ivfbrno.cz
L´ART klinika Brno   -  www.ivf.cz
REPROFIT International s.r.o. Brno   -  www.reprofit.cz
Reprogenesis s.r.o. Brno   -  www.reprogenesis.cz
Sanatorium HELIOS, s.r.o. Brno   -  www.sanatoriumhelios.cz
Sanatorium REPROMEDA s.r.o. Brno   -  www.repromeda.cz
UNICA Brno, s.r.o. Brno   -  www.unica.cz
EUROFERTIL CZ, a.s. Moravská Ostrava   -  www.eurofertil.cz
CAR Por.-gyn.kliniky FN Olomouc   -  www.ivf.upol.cz
FERTIMED s.r.o. Olomouc   -  www.fertimed.cz
REPROFIT International s.r.o. Olomouc   -  www.reprofit.cz
Gyncentrum Ostrava, s.r.o. Ostrava   -  www.gyncentrum.com
FERTIMED Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou   -  www.fertimed.cz
CRM Zlín Zlín   -  www.crmzlin.cz

Čechy

Pronatal Repro České Budějovice   -  www.pronatalrepro.cz
Sanatorium ART, spol. s r.o. České Budějovice   -  www.sanatoriunart.cz
CAR SANUS s.r.o. Hradec Králové   -  www.sanus.cz
CAR SANUS s.r.o. Jihlava   -  www.sanus-jihlava.cz
Institut reprod.medicíny a endokrinologie KV Karlovy Vary   -  www.ivf-karlovyvary.cz
Pronatal Spa s.r.o. Karlovy Vary   -  www.pronatalspa.cz
ARLETA s.r.o. Kostelec n.O.   -  www.arleta.cz
GENNET Liberec Liberec   -  www.gennet.cz
CAR SANUS s.r.o. Pardubice   -  www.sanus.cz
IVF Zentren prof.Zech - Pilsen s.r.o. Plzeň   -  www.ivf-institut.cz
NATALART s.r.o. Plzeň   -  www.natalart.cz
CAR gyn-por.kliniky 1.LF UK a VFN Praha   -  www.apolinar.vfn.cz/index.php?grp=66
CAR gyn.-por.kliniky 2.LF UK Praha   -  www.ivf-motol.cz
Europe IVF International s.r.o. Praha   -  www.fertility-ivf.eu
GENNET s.r.o. Praha   -  www.gennet.cz
GENNET s.r.o.-Archa Praha   -  www.gennet.cz
GEST, s.r.o. Praha   -  www.gest.cz
ISCARE IVF, a.s. Praha   -  www.iscare.cz
IVF CUBE s.r.o. Praha   -  www.ivf-cube.eu
Prague Fertility Centre s.r.o. Praha   -  www.pragueivf.com
Sanatorium PRONATAL Plus s.r.o. Praha   -  www.pronatalplus.cz
Sanatorium PRONATAL s.r.o. Praha   -  www.pronatal.cz
ÚPMD Praha Praha   -  www.upmd.cz
PRONATAL Nord Teplice   -  www.pronatalnord.cz
Stellart s.r.o. Teplice   -  www.stellart.cz