Život s dieťaťom: Rozdelenie úloh

Dieťa je tu. Ako by mal vyzerať život v trojici? Ako sa rozdelia úlohy? Má byť materstvo alebo otcovstvo hlavným zamestnaním alebo sa dá skĺbiť práca s rodičovstvom? S narodením každého dieťaťa sa v rodine nanovo rozdelia úlohy. Rodičia sa musia dohodnúť, ako si v budúcnosti chcú zorganizovať rodinný život a kto aké úlohy prevezme.

Existujú rôzne životné modely, v ktorých si obaja partneri môžu príslušné úlohy rozdeliť. Flexibilná úprava rodičovskej dovolenky, možnosti práce na čiastočný úväzok, cudzia starostlivosť o dieťa a požiadavka na miesto v materskej škôlke od tretieho roku života ponúkajú rodičom príležitosť podeliť sa o finančnú zodpovednosť a zároveň možnosť primerane korigovať výchovu a starostlivosť o dieťa.

Nasledujúce otázky by mali byť rodičmi čo najskôr vyjasnené:

Chcete sa o svoje dieťa samy starať?
Chcete si túto úlohu rozdeliť?
Mohol by niekto z rodiny, priateľov alebo susedstva prevziať na pár hodín starostlivosť?
Chcete dieťa na celý deň alebo na pár hodín zveriť pestúnke alebo jasliam?

Preskúmajte dôležitosť zamestnania

Dôležitosť zamestnania závisí pre mužov ako aj pre ženy od určitých podmienok. Či niekto pracuje na plný úväzok, čiastočný úväzok, alebo vôbec, má veľmi rôzne dôvody: kvalita práce a pracovná spokojnosť, pracovná identifikácia, výška odmeny, nároky na životnú úroveň, finančné záväzky a možnosti zaopatrenia pomocou druhých.

Ženy a muži, ktorí žijú samy musia zvyčajne pracovať na plný úväzok, aby financovali živobytie. V spolužití alebo v manželstve sú možné rôzne modely. Čím skôr myslí pár, ktorý chce mať dieťa na budúci možný model deľby práce v zamestnaní, domácnosti a v starostlivosti o dieťa, tým ľahšie sa to bude realizovať, keď už majú dieťa.

Rozvíjať spoločné plány

Ten, kto včas premýšľa o partnerskom rozdelení práce v pracovnom a rodinnom živote, predchádza riziku automaticky a neúmyselne vpadnúť do tradičnej ukážky, v ktorej je žena zodpovedná za deti a domácnosť a muž za potrebný príjem. Je dôležité, aby páry otvorene hovorili o tom, ako si konkrétne predstavujú budúce rozdelenie úloh.

Dôležité otázky v rozvoji spoločných perspektív sú:

Aké dôležité je zamestnanie pre matku a pre otca?
Kto koľko zarába a koľko peňazí potrebuje rodina mesačne?
Do akej miery je pracovná doba flexibilná a ako možno využiť rodičovskú dovolenku?
Kto sa predovšetkým a v akom veku postará o dieťa a aké možnosti podpory sú v sociálnom prostredí?
Aký druh cudzej starostlivosti prichádza do úvahy?

Zorganizovať podporu v sociálnom prostredí

V akom rozsahu musí byť o dieťa postarané, závisí od jeho veku. Do akej miery by mohli byť do starostlivosti zatiahnutí členovia rodiny a priatelia závisí nielen od veku dieťaťa, ale aj od pracovnej doby, geografickej vzdialenosti a v neposlednom rade od dôverného vzťahu jedného k druhému. Ak je možné, získať starých rodičov na čiastočnú starostlivosť, je to pre všetky tri generácie často veľká výhra.

Pokiaľ už je dieťa staršie, môže vám so starostlivosťou pomôcť okrem dôverných blízkych aj pestúnka. Každá spoľahlivá podpora poskytuje rodičom viac času pre svoje vlastné záujmy, partnerstvo a prácu.

Využiť možnosti cudzej starostlivosti

Možnosť cudzej starostlivosti, ktorá prichádza do úvahy, musí byť dobre premyslená. Starostlivosť musí byť cenovo dostupná a potreby dieťaťa uspokojené. Čím skôr nad tým rodičia premýšľajú, tým viac času majú na nájdenie vhodnej starostlivosti.

Predovšetkým pre rodičov s deťmi vo veku od troch rokov je mnoho verejných ponúk. Starostlivosť v materských školách a jasliach sa rozširuje, a tiež sa zvyšuje počet miest pre starostlivosť o deti do troch rokov a počet súkromných opatrovateľov.