Ureaplazma ako možná príčina neplodnosti

Ureaplazmatická infekcia sa zdá na prvý pohľad pomerne neškodnou. Napriek tomu mnoho ľudí ani nevie, že ju má, u niektorých osôb môže spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy. Môžu však mať tieto veľmi malé organizmy negatívny vplyv i na plodnosť?

Čo je ureaplazma?

Baktérie ureaplazma urealyticum, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom a patria do skupiny mykoplaziem, je najmenším zástupcom vnútornej flóry človeka. Táto baktéria, ktorá je charakteristická absenciou bunkovej steny, sa vyskytuje až u 40 až 50 % sexuálne aktívnych osôb, a to jak žien, tak i mužov. V prípade, že je žena tehotná, prenáša sa táto baktéria z matky na plod. Vzhľadom k tomu, že v priebehu pôrodu je ureaplazmatická infekcia odovzdaná dieťaťu prostredníctvom pôrodných ciest, môže dôjsť k najrôznejším zdravotným komplikáciám, ako je napríklad predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa, spontánny potrat a iné.

Ureaplazma a neplodnosť

Čo sa týka otázky vplyvu baktérie ureaplazma urealyticum na plodnosť, doteraz výskumy nepotvrdili jej priamy vplyv. No napríklad u mužov môže spôsobiť zápal semenníkov, nadsemenníkov alebo prostaty či tiež zápal močovej trubice. Okrem toho niektoré výskumy odhalili, že baktérie môžu pôsobiť na pohyblivosť spermií. Aj keď výsledky zatiaľ nie sú potvrdené, je dobré v prípade problémov s počatím podstúpiť vyšetrenia, ktoré odhalia prítomnosť tejto baktérie. Pokiaľ budú výsledky pozitívne, je nutná liečba vhodnými antibiotikami.

Prevencia pred tehotenstvom

Aj keď o baktérii ureaplazma mnoho žien ani nevie, k ich aktivácii môže dôjsť práve v prípade tehotenstva. I u žien je potrebné ešte pred plánovaným tehotenstvom overiť, či sa vo vašej genitálnej flóre skutočne nenachádza baktéria ureaplazma urealyticum. V prípade odhalenia prítomnosti tejto baktérie je nutné začať vhodnú liečbu antibiotikami a predísť tak prípadným komplikáciám v tehotenstve. Ako už bolo spomenuté, baktérie sa prenášajú pohlavným stykom. A práve z dôvodu možného prenosu by mal byť vyšetrený jak muž, tak žena.