Túžba po dieťati a reumatizmus: Čo je potrebné zvážiť?

"Reumatizmus – to majú len starí ľudia," môžeme často počuť z rôznych strán. Existujú však aj mladí pacienti a deti, ktorých postihlo tohto ochorenie. Preto, ak sa ženy dostanú do životnej fáze, kedy chcú mať dieťa, prichádzajú prvé obavy. Je u reumatických pacientov možné tehotenstvo? Ako bude prebiehať? Môžem vôbec otehotnieť?

Dobrou správou je, že väčšina reumatických pacientok si svoje prianie môže splniť - s niekoľkými výnimkami. To môže potešiť veľa žien, ktoré chcú otehotnieť aj napriek chronickému reumatickému ochoreniu. Dôležité je, aby ich tehotenstvo bolo naplánované na dobu, keď je choroba aktívna pokiaľ možno čo najmenej. V prípade, že ste sa s partnerom rozhodli mať dieťa, je vhodné včas to teda konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Spolu s ním je potrebné prejsť všetky doterajšie výsledky, odbery a prehodnotiť užívajúce lieky.

Niektoré lieky, ktoré sa používajú prevažne pri zápalových reumatických ochoreniach, môžu u mužov a žien poškodiť plodnosť dočasne alebo natrvalo.

U žien, podľa profesorky Dr. Moniky Østensen, z Fakultnej nemocnice v Berne, v prípade protizápalových a bolesť zmierňujúcich antireumatík bez steroidov, sa plodnosť môže znížiť len dočasne. Je to spôsobené tým, že telu vlastný enzým cyklooxygen môže oddialiť alebo zabrániť ovulácii. Preto by mali ženy s reumatickým ochorením posúdiť s lekárom lieky, ktoré užívajú. Je užitočné, ak je u týchto pacientov dočasne prerušená liečba.

U mužov nemajú antireumatické lieky na rozdiel od žien, žiadny vplyv na ich plodnosť. Ale aj pre mužov platí: v prípade, že chcú mať s partnerkou dieťa, je potreba navštíviť lekára!
Napríklad liečba protizápalovými liekmi s obsahom metotrexátu môže byť spojená s poškodením tvorby spermií, prípadne môže dôjsť k narodeniu dieťaťa s deformáciami. V prípade užívania metotrexátu je vhodné ho vysadiť aspoň 3 mesiace pred plánovaným tehotenstvom.

Medzi jednu z najčastejších foriem reumy patrí reuma - artritída. V prípade artritídy majú pacienti stuhnuté, opuchnuté a bolestivé kĺby. V krvi je možné pozorovať vysokú úroveň zápalu. Lieky, ako je kortizón a tzv. DMARD pomáhajú znížiť zápal a zmierniť bolesti. Kĺby sú chránené v dlhodobom horizonte a ich funkcia je zachovaná.

Veľký význam pre nastávajúcu matku a dieťa je kontrolovať ich stav v každej fáze tehotenstva pravidelne a dôkladne. Našťastie sa u 50 až 70 percent žien s reumatoidnou artritídou významne počas tehotenstva zlepší zdravotný stav, malá časť je dokonca úplne bez medikácie. U 15 až 30 percent pacientok je potrebné aj počas tehotenstva naďalej užívať lieky na tlmenie bolestí.
Akútne účinný liek - kortizón – sa môže počas tehotenstva podávať len v nízkych dávkach a vždy to musí dobre posúdiť lekár.

Analgetiká, ako je ibuprofén, sú v zásade tiež skvelý spôsob, ako zmierniť menšie bolesti kĺbov, ale mali by byť nasadené najskôr od 32. týždňa tehotenstva. Inak by mohli viesť k zvýšeniu rizika krvácania u dieťaťa alebo poškodiť funkciu obličiek. Aj tieto lieky je potrebné vždy konzultovať so svojím lekárom.