Tehotná po potrate

Tehotenstvo po útrapách potratu je ťažkým a bolestným rozhodnutím, ktoré je sprevádzané mnohými pochybnosťami a obavami. Vždy je tu strach z ďalšieho potratu, ktorý ťaží obdobie nového tehotenstva. Vyrovnať sa so stratou zosnulého dieťaťa a zároveň sa tešiť z nového tehotenstva, je pre matku a otca ťažká úloha.

Keď je smútok prekonaný

Pri tehotenstve po potrate je obzvlášť psychická záťaž veľmi vysoká. Radosť z tehotenstva po potrate je sprevádzaná pocitmi viny voči mŕtvemu dieťaťu. Okrem toho je nové tehotenstvo sprevádzané aj strachom z ďalšieho potratu. Preto je podpora partnera a rodiny v tomto období veľmi dôležitá. Často ženy skrývajú radosť z nového tehotenstva, aby opäť neboli zranené zo straty. Tento stav nie je nezvyčajný a nemá nič spoločné so skutočnými pocitmi voči súčasnému dieťaťu. Nie je nutné obviňovať sa.

Znovu tehotná po potrate

Je dôležité uvedomiť si, že ide o úplne novú situáciu, ktorá nesúvisí s prvým tehotenstvom. Uveriť ďalšiemu tehotenstvu je ťažké, ale je to dôležité a opodstatnené, pretože potrat nemá automaticky ďalší potrat za následok. Počas tehotenstva je pre nastávajúcu matku ľahšie veriť v šťastný priebeh tehotenstva. Pozorovať ako sa embryo vyvíja je veľmi upokojujúce. Kvôli lepšiemu pocitu sa odporúča podrobnejšie sa informovať o príčinách potratu. Čím lepšie rozumiete, čo sa vo vašom tele deje, tým istejšie sa budete cítiť vo vašom súčasnom stave. Bude to jednoduchšie pre posúdenie nového rizika. Pravidelné konzultácie s ošetrujúcim lekárom môžu pomôcť pri tomto posúdení. Navyše upokojuje neustále pozorovanie rastúceho plodu. Aj pozorovanie tehotenstva pôrodnou asistentkou môže významne prispieť k uvoľneniu nastávajúcej matky. Pôrodné asistentky sa vyznajú a majú bohaté skúsenosti, takže môžu byť dôveryhodným partnerom pre tehotné ženy.

Spoločne byť tehotní po potrate

V tejto dobe je najdôležitejší blízky styk s partnerom. Zdieľanie vlastného strachu a obáv s partnerom uľahčuje a upokojuje. Aj partnera zasiahla strata prvého dieťaťa tak, že tento ťažký a nádejný čas oboch partnerov spojí a ich vzťah prehĺbi.