Tehotenstvo vo vyššom veku

Dnešná doba so sebou prináša mnoho nových trendov, hoci trebárs ešte pred pár rokmi odsuzovaných. Zatiaľ čo predtým bolo úplne bežné, že ženy mali prvé dieťa vo veku okolo 20 rokov, dnes sa táto hranica posúva skôr okolo tridsiatky a ani staršie mamičky nie sú žiadnou výnimkou. Tehotenstvá vo vyššom veku sú stále častejšie v rámci celej Európy.

Dnes už nieje na prvom mieste v živote ženy len "nutnosť" dobre sa vydať, ale život im prináša aj mnoho iných životných perpektív. Pred tehotenstvom môže mať prednosť štúdium, budovanie si určitej pracovnej pozície, zabezpečenie bytu, stabilný partnerský vzťah, cestovanie atď.  Dôvody pre odsunutie tehotenstva však môžu byť aj iné. Nie sú žiadnou výnimkou ťažkosti s otehotnením a mnohé ženy, ktoré napriek dlhšiemu úsiliu neboli schopné počať dieťa bežnou cestou, využívajú možnosti umelého oplodnenia. Veľkým pozitívom je rozvoj medicíny, ktorá tieto možnosti dnes ženám dáva. Je teda veľa rodičiek aj po 35. roku veku. Či už ide o ich prvé, alebo  ďalšie dieťa, je potrebné taktiež vedieť skutočnosť, že tento stav so sebou nesie isté riziká. 

Sama keď na ulici vidím ženu vo veku okolo 40 rokov s bruškom, vždy mi to osobne príjde veľmi pekné. Úprimne povedané, myslím si, že žena v tomto veku tehotenstvom neskutočne omladne a teda si aj príchod potomka užije úplne inak ako po dvadsiatke. Späť ale k faktom. 

Schopnosť otehotnieť s pribúdajúcim vekom ženy klesá, už po tridsiatke je zaznamenávaný výraznejší pokles. Je teda nutné v plánoch s neskorým tehotenstvom počítať i s možnosťou, že otehotnenie nebude také jednoduché. Všeobecne je tehotenstvo po 35. roku označované za rizikové, ale vždy je treba zvážiť konkrétne riziká u danej ženy. Každá je na tom inak - ako po stránke fyzickej, tak aj duševnej. Ak je u ženy všetko v poriadku, nie je tehotenstvo problém a jeho priebeh môže byť rovnaký ako v akomkoľvek skoršom veku.  

Z výskumov vyplýva, že ženám okolo štyridsiatky hrozí však ďaleko väčšie riziko potratu ako ženám o desať rokov mladším. Častejšie je tu potrebný pôrod cisárskym rezom, bábätko môže mať nižšiu pôrodnú váhu, či ženy zažívajú problémy spôsobené tehotenskou cukrovkou. Nemožno opomenúť tiež zvýšené riziko narodenia dieťaťa s vrodenou poruchou. Najznámejším príkladom je narušenie chromozómov u Downovho syndrómu. Dnes je však toto riziko obmedzené najmä vykonávaním prenatálnych vyšetrení, ultrazvukom alebo odberom plodovej vody (amniocentézu). Pri zistení genetickej poruchy je tu teda možnosť rozhodnúť sa pre prerušenie tehotenstva. Aj pôrod tu býva dlhší, maternicové hrdlo žien v neskoršom veku sa zvyčajne otvára pomalšie a sú prípady, keď maternica pracuje nekoordinovane - žena síce má kontrakcie, ale tie nevedú k otváraniu maternicového hrdla. 

Tehotenstvo v neskoršom veku so sebou však prináša aj pozitíva. Vedci tvrdia, že neskoré tehotenstvo chráni ženu pred rakovinou vaječníkov oveľa viac, než je tomu u žien mladších. Konkrétne výsledky výskumov ukázali, že u žien mladších ako 25 rokov sa znižuje riziko vzniku rakoviny vaječníkov o 16%, u žien do 30 rokov už o 45% a ženy nad štyridsať rokov znížili svojím neskorým otehotnením riziko vzniku choroby až o 58%. 

Nepochybné je, že vo vyššom veku ženy zvyčajne stúpa ako jej materiálne pripravenosť na privedenie mladého človiečika na svet, tak aj jej psychická pohoda. Žena si môže bábätko užiť presne tak, ako chce a užíva si všetko, čo k tehotenstvu aj pôrodu patrí. Hoci si lekári môžu stáť za tvrdením, že ideálny vek pre pôrod je u ženy okolo 20 rokov, podstatný tu skôr je vek sociálny. Teda je na žene, kedy vycíti, že je na materstvo ten vhodný čas a je na to po všetkých stránkach pripravená.

Autor: Michala Holla