Tehotenský hormón HCG

Ľudský HCG, je hormón, ktorý vzniká v placente s poskytuje základ pre mnoho dôležitých funkcií pri udržiavaní tehotenstva. Rozlišujeme medzi alfa HCG a beta HCG, pričom hormón beta HCG má pre tehotenstvo svoj osobitný charakter. V prvej fáze tehotenstva sa tento hormón zúčastňuje na implantácii oplodneného vajíčka do sliznice maternice. To ovplyvňujú tzv. luteálne hormóny - estrogén a progesterón, ktoré napomáhajú zväčšovaniu sliznice maternice, stanovujú ukončenie menštruačného cyklu a tým umožňujú organizmu otehotnieť. V opačnom prípade by telo plod neprijalo.

Tehotná? HCG hodnota na základe tehotenského testu

Pri každom tehotenskom teste sa okrem iného určuje aj hodnota HCG. Hoci zvýšená hodnota HCG ukazuje tehotenstvo, istotu ponúka iba porovnanie jednotiek v HCG tabuľke. Ak je žena tehotná, zvyšuje sa najprv HCG hodnota v krvi a až potom v moči, krvný test je teda istejší. To znamená, že krvný test sa robí aspoň týždeň po meškaní menštruácie, aby doktor mohol jasne odpovedať na otázku pacientky: "Som tehotná?". Okrem toho poskytuje hodnota HCG informácie v priebehu celého tehotenstva. Ak je hodnota HCG počas tehotenstva veľmi nízka alebo klesá, mohlo by to viesť k potratu alebo tehotenstvu mimo maternice (ako je mimomaternicové tehotenstvo). Veľmi vysoké hodnoty HCG však môžu znamenať viacnásobné tehotenstvo alebo malígny rast placenty. Aj pri výskytu Trizomie 21, známej ako Downov syndróm, dokáže podať najmä voľný hormón beta HCG dôležité informácie.

Aké hodnoty HCG sú normálne?

Mnohé ženy, ktoré chcú mať dieťa študujú rozsah HCG tabuľky - či už za účelom overenia, či sú tehotné, alebo si chcú kontrolovať hodnotu HCG v priebehu tehotenstva. Vzhľadom k tomu, že hormón je aplikovaný do tela ženy pri liečbe neplodnosti, zvýšená HCG hodnota na tehotenskom teste nemusí ukazovať, že žena je tehotná. Okrem toho môže hodnota HCG podliehať veľkým rozdielom normálneho rozsahu a preto je tabuľka v tomto prípade len zavádzajúca. Všeobecne platí, že hodnota HCG sa v prvých siedmich týždňoch tehotenstva každé dva až tri dni zdvojnásobuje. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty, ktorá je dosiahnutá medzi ôsmym a jedenástym týždňom znovu klesá, ale ostáva zistiteľná až do konca tehotenstva. Po potrate alebo umelom prerušení tehotenstva sa hodnota HCG znižuje až po niekoľkých týždňoch na svoju obvyklú hodnotu. Hodnota HCG hrá dôležitú úlohu nielen pre stanovenie prípadného tehotenstva, ale aj ako nádorový signál.

HCG ako nádorový signál

Ak je tehotenstvo vylúčené, môže hodnota HCG poukázať dokonca aj na hormonálne súvisiaci nádor alebo už na priebeh nádorového ochorenia. HCG hodnota sa v rámci nádorovej liečby kontroluje každý týždeň. Najbežnejšie sa zvýšená hodnota prejavuje v súvislosti s týmito formami rakoviny: rakovina semenníkov, rakovina maternice, rakovina slinivky brušnej a rakovina prsníka. Menej časté sú ďalšie formy zhubných nádorov, ako je rakovina hrubého čreva a rakovina pľúc. Ďalšie využitie HCG v medicíne je u chlapcov, u ktorých bolo zaznamenané zostúpenie mieška.