Strašiak menom samovoľný potrat

Samovoľným potratom sa má na mysli samovoľné vypudenie embrya či plodu v prvých dvadsiatich týždňoch tehotenstva. Keďže mnoho tehotenstiev zanikne skôr, než žena rozpozná svoj iný stav, nie je známe presné číslo. U rozpoznaného tehotenstva sa ale počíta, že až 15% končí samovoľným potratom, čo je pomerne vysoké číslo.

Trochu štatistiky

Samovoľný potrat prebehne v 80% prípadov už behom prvého trimestra, teda do 12. týždňa tehotenstva. No ani po samovoľnom potrate nie je nič stratené. I potom môže žena otehotnieť a mať zdravé dieťa. Štatistiky uvádzajú, že i po dvoch po sebe idúcich potra-toch má žena stále 80%-nú šancu donosiť zdravé dieťa. Pri troch potratoch sa toto číslo znižuje a je nutné už vykonať určité vyšetrenia k odhaleniu príčiny. Bohužiaľ určenie príčiny v konkrétnom prípade je veľmi zložité a podarí sa asi len v 10% všetkých samovoľných potratov.

Príčiny samovoľných potratov

A aké sú možné príčiny samovoľného potratu? Najčastejšou príčinou samovoľných potratov, a to až v 70%-ách všetkých prípadov, sú chromozómové abnormality. Ide o to, že chromozómy od otca a matky sa zle poskladajú, a buď ich je veľa alebo naopak málo. Ne-dá sa s tým nič urobiť. Je to populačné riziko, ktoré nesieme všetci rovnako. Asi v 10%-ách sa na samovoľných potratoch podieľajú abnormality maternice, jak vrodené, tak získané.

Medzi ďalšie príčiny patrí napríklad nedostatočnosť maternicového čípka, ktorý musí byť v tehotenstve uzavretý. Lekári väčšinou túto príčinu riešia pokojom na lôžku, kde žena musí mať zdvihnutú panvu, aby plod netlačil na maternicové hrdlo.

Prehnaná imunologická reakcia, či už proti spermiám alebo proti oplodnenému vajíčku, je tiež možnou príčinou samovoľných potratov. Lekári však už prichádzajú na to, jak tento problém riešiť. Ďalšou príčinou môže byť neliečená cukrovka, nefungujúca štítna žľaza či bakteriálne infekcie. V neposlednom rade samovoľné potraty ovplyvňuje i životný štýl, alkohol, drogy a kofeín.

Niektoré ženy sa boja cvičiť, bežne manuálne pracovať či mať sex - žiadna z týchto aktivít ale nie je príčinou samovoľného potratu. Medzi určité rizikové faktory pre samovoľný potrat patrí napríklad vek matky a otca, viacpočetné potraty, obezita, chronické onemocnenia, toxické prostredie či genetické predispozície.