Prečo sa rodí stále viac detí zo skúmavky?

Vedeli ste, že prvé dieťa zo skúmavky sa v Československej republike narodilo už v roku 1984? V súčasnej dobe u nás žije už cez 100 000 detí, ktoré sa narodili vďaka metóde asistovaná reprodukcia. Celosvetovo ide o približne 5 000 000 detí.

Aké faktory rozhodujú?

Číslo je naozaj vysoké a je to dané hneď niekoľkými faktormi. Zvyšujúci sa vek párov túžiacich po bábätku je prvým rizikom. Hrozí totiž, že daný pár bude mať problémy s počatím bábätka prirodzenou cestu. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim plodnosť je predovšetkým životný štýl, stres, telesná váha a celkový zdravotný stav. Mnoho mužov po prekonaní niektorých chorôb má veľmi nízky počet spermií, a preto by prirodzenou cestou dieťa nikdy nesplodili. I v takých prípadoch dokáže pomôcť metóda asistovanej reprodukcie.

Tajomstvo asistovanej reprodukcie

Oplodenie v skúmavke môže prebehnúť s vajíčkami a spermiami daného páru alebo ak pár neprodukuje zdravé vajíčka a spermie, môže využiť darcu. U žien a mužov s rizikom závažných dedičných chorôb či vrodených porúch je rovnako nutné využiť darcovstvo. V prípade metódy asistovanej reprodukcie dochádza častejšie k viacpočetným tehotenstvám, ktoré sú všeobecne rizikovejšie a náročnejšie, a to i u žien, ktoré otehotneli prirodzenou cestou. Preto sa výskum zameriava na vylepšení metódy tým smerom, aby bolo do maternice prenesené iba najsilnejšie a najkvalitnejšie embryo.

Možné riziká

Každé tehotenstvo so sebou prináša určité riziko narodenia dieťaťa s vrodenou poruchou či vážnou chorobou. Dnes už našťastie existujú mnohé metódy vyšetrení, ktoré môžu určité ochorenia odhaliť včas. Pokiaľ sa snažíte o počatie bábätka dlhšie než rok, je dobré zájsť na vyšetrenie. Spravidla sa začína vyšetrením muža, ktoré je menej zaťažujúce a náročné. Po vyhodnotení spermiogramu sa lekár rozhodne, či je nutné vyšetriť i ženu. Po zhodnotení výsledkov prípadne navrhne zodpovedajúcu liečbu.