Plodnosť v priebehu desaťročí

Neplodný pár je taký pár, ktorému sa pri pravidelnom nechránenom styku nepodarí počať dieťa do jedného roka. Bohužiaľ takých párov je čím ďalej viac a faktorov, ktoré to ovplyvňujú, je mnoho. Bolo to ale tak vždy?

Ako šiel čas s mužskou plodnosťou?

Keď sa zameriame na mužov, ich plodnosť prudko klesla. Až si prečítate čísla, možno vás prekvapí, ako veľmi. Približne v šesťdesiatych rokoch minulého storočia muselo podľa lekárov v 1 ml ejakulátu byť aspoň 80 miliónov spermií, aby bol muž schopný oplodniť ženu, v 80. rokoch minulého storočia už lekári túto hranicu zmiernili a stačilo 40 miliónov spermií. Dnes sa pritom považuje množstvo 20 miliónov spermií ako dostatočné. Pôvodnú hranicu by väčšina mužov už nesplnila.

Počet spermií ovplyvňuje mnoho faktorov - životný štýl, strava, chemické látky obsiahnuté vo vode a potravinách, stres, alkohol, drogy – to všetko bohužiaľ k dnešnej dobe patrí a rozhodne to plodnosti neprospieva. Znižuje sa nielen počet spermií, ale tiež kvalita a pohyblivosť, čo má na oplodnenie veľký vplyv.

Ženy a ich plodnosť niekedy a dnes

Čo prispieva k znižujúcej sa plodnosti žien? Sú to podobné vplyvy ako u mužov a k tomu všetkému zvyšujúci sa priemerný vek prvorodičiek. Čím je žena staršia, tým sa znižuje šanca na oplodnenie. V dnešnej dobe je priemerný vek ďaleko vyšší, než bol v minulom storočí, a to približne o desať rokov. Nie len vek žien, ale i vek mužov je dôležitý. Aj keď môže ženu oplodniť i päťdesiatročný muž, šance na tehotenstvo sú ďaleko menšie než v prípade tridsaťročného muža.

Samozrejme, na plodnosť má vplyv i životné prostredie či fyzický stav. Napríklad zvyšujúca sa miera obezity v populácii rozhodne môže byť jedným z faktorov zvyšujúcich neplodnosť.

Počet neplodných párov v minulosti nemusí byť úplne presne známy, pretože v minulom storočí neboli možnosti vyšetrenia plodnosti a liečby také ako dnes. Tiež je fakt, že mnoho žien a mužov sa za svoj problém hanbilo a odbornú pomoc ani nevyhľadalo.