Plodnosť: najlepší čas

Nie vždy prebieha život podľa plánu. Zvlášť ženy po štyridsiatke vedia, aké je ťažké splniť si túžbu po dieťati. Je to zvyčajne ťažké, ale nie nemožné. Vek ženy má významný vplyv na plodnosť.

Plodnosť s vekom spolu súvisia

Časy sa zmenili – aj v plánovaní rodiny. Túžba po dieťati a rodine rastie dnes v mnohých ženách neskôr. Často sú profesionálne alebo osobné obmedzenia dôvodom posunutia tehotenstva. Zatiaľ čo pred 50 rokmi by bolo nepredstaviteľné ako žena stavia kariéru pred rodinu, dnes je to jedna z najväčších príčin percentuálneho zvýšenia matiek po tridsiatke. Pretože je stále menej žien, ktoré majú dieťa pred tridsiatkou, rastie počet žien, ktoré otehotnejú po tridsiatke. Táto bilancia poukazuje na zmenu našej spoločnosti, ktorá sa nehodnotí ani pozitívne ani negatívne, ale len odráža vývoj sociálnej štruktúry a emancipáciu žien.