Gestóza

Ako gestózu označujú lekári ochorenie v priebehu tehotenstva, kde dochádza k zvýšenému krvnému tlaku (hypertenzné choroby tehotenstva). Gestóza sa vyskytuje najskôr v 20. týždni tehotenstva. Najviac postihuje ženy v poslednom trimestri tehotenstva. Termín „gestóza " označuje ochorenia súvisiace s vysokým krvným tlakom v priebehu tehotenstva: tzv. hypertenzné choroby tehotenstva.

Lekári rozlišujú nasledujúce typy gestózy:

  • ranná gestóza
  • neskorá (preeeklampsia)
  • HELLP syndróm
  • eklampsia

Ku gestóze dochádza, keď má tehotná žena vysoký krvný tlak a zvýšenú bielkovinu v moči ( proteinúria ). O vysokom krvnom tlaku hovoria lekári, keď je prvá nameraná hodnota vyššia ako 140 mmHg a/alebo druhá hodnota je vyššia ako 90 mmHg.

Proteinúriu definujú ako vylučovanie bielkovín viac ako 300 miligramov denne, pri 24-hodinovom zbere moču. Gestóza je jednou z najčastejších komplikácií tehotenstva: Vyskytuje sa v 6-8 percentách prípadov, väčšinou sa jedná o preeklampsiu.

Na základe lekárskej prehliadky počas tehotenstva môže lekár gestózu zistiť a včas liečiť. V niektorých veľmi závažných prípadoch gestózy je potrebné predčasné vyvolanie pôrodu. Avšak, toto sa stáva zriedka pred 28. týždňom tehotenstva - od tejto chvíle je novorodenec spravidla už životaschopný.

Existuje niekoľko rizikových faktorov pre gestózu, okrem iných tu patria:

  • gestóza v predchádzajúcom tehotenstve
  • obezita
  • mnohopočetné tehotenstvá
  • diabetes mellitus
  • určité výsledky ultrazvukového vyšetrenia ciev placenty a dieťaťa

Príčiny gestózy zostávajú neznáme. Avšak, existuje niekoľko hypotéz, ktoré predpokladajú, že placenta hrá dôležitú úlohu jej vzniku. Pri liečbe gestózy lekár pravidelne sleduje krvný tlak tehotnej ženy a pri určitej hraničnej hodnote znižuje zvýšené hodnoty krvného tlaku pomocou liekov. Liečba je zvyčajne stacionárna, t.j. počas pobytu v nemocnici. Tam môžu lekári lepšie sledovať priebeh gestózy a znížiť krvný tlak pomocou liekov na požadované hodnoty.