Dvojčatá – počatie, priebeh tehotenstva, pôrod

Ak zbadáme dvojičky kráčajúce ruka v ruke na prechádzke mestom, nedá nám, aby sme sa na ne neusmiali, a nejedna mamička si povie: „tiež také chcem". Skúsme sa však pozrieť na to, čo sa skrýva za ich počatím, ako prebieha takého tehotenstvo a čo pôrod? Asi sa tu dá nájsť veľa spoločného, ale aj odlišného od „klasickej" gravidity s jedným dieťaťom.

Pod dvojčatami rozumieme súčasný vývin dvoch detí v priebehu jedného tehotenstva. O troj-/štvorčatách atď. hovoríme pri troch/štyroch a viac súčasne sa vyvíjajúcich deťoch.

Počatie dvojčiat

V týchto prípadoch sa dá očakávať, že na svet prídu dvojčatá:

  • ak k počatiu došlo v staršom veku, kedy vplyvom hormonálnych zmien dôjde k prepusteniu viac ako jedného vajíčka
  • pri asistovanej reprodukcii
  • viacnásobné tehotenstvo
  • dedičnosť

Momentálne je pomer dvojičiek ku jednoplodovému tehotenstvu približne 1:80, teda jedny dvojičky sa vyskytnú na 80 tehotenstiev počatých prirodzene. Pri asistovanej reprodukcii je pravdepodobnosť počatia dvojičiek podstatne vyššia – až 1:4.

Jednovaječné dvojčatá (monozygotné)

Jednovaječné dvojčatá vznikajú z jedného vajíčka oplodneného jednou spermiou, ktoré sa vo svojom vývoje veľmi skoro rozdelilo na dve samostatné vývinu schopné časti. Delenie len niekoľko hodín po oplodnení vedie k navzájom nezávislým prechodom vajíčkovodmi a k navzájom nezávislému uhniezdeniu v maternici.

Môžu vzniknúť tri varianty:

  • každé z dvojčiat má svoju vlastnú placentu a svoje vlastné plodové obaly (blany)
  • obe dvojčatá majú spoločnú placentu, ale každé má svoj vlastný plodový obal,
  • obe dvojčatá majú spoločnú placentu a vyvíjajú sa v jednej spoločnej dutine, čiže majú spoločný plodový obal.

Takéto deti budú rovnakého pohlavia a budú zdieľať rovnaké fyzické rysy a vlastnosti. Taktiež budú mať rovnakú krvnú skupinu. Silná je aj ich psychická podoba.

Dvojvaječné dvojčatá (dizygotné)

Vyskytujú sa častejšie ako jednovaječné dvojčatá. Vznikajú oplodnením dvoch vajíčok, ktoré môžu pochádzať tak z jedného alebo aj z oboch vaječníkov dvoma rôznymi spermiami. Každé z dvojčiat má svoju vlastnú placentu a svoje vlastné plodové obaly (blany). U dvojvaječných mierne prevyšuje početnosť ženského pohlavia, pričom percentuálne je najčastejšia kombinácia 2x dievča, potom 2x chlapec a kombinácia chlapec-dievča je najmenej častá. Odlišujú sa vo svojich dedičných vlohách a telesne aj duševne sa správajú ako obyčajný súrodenci. Krvnú skupinu majú odlišnú. Takto môže dokonca dôjsť k narodeniu dvojčiat, ktoré majú dvoch otcov, pretože každé vajíčko bolo oplodnené iným mužom. Existujú aj prípady, keď dvojčatá pochádzajú z dvoch rôznych cyklov – v jednom mesiaci je oplodnené jedno vajíčko a v druhom mesiaci druhé vajíčko.

Medzi poruchy v tejto oblasti patria tzv. siamské dvojčatá.

Priebeh tehotenstva

Ako sa žena dozvie, že čaká dvojičky? Na potvrdenie gravidity bez ohľadu na to, či je v brušku jedno alebo viac plodov väčšina žien používa tehotenské testy. Až následne pri jeho pozitivite navštívia gynekológa na potvrdenie výsledku. Ten už pri prvom ultrazvuku a pri prvom odbere krvi vie zachytiť, či sa jedná o jednoplodové alebo viacplodové tehotenstvo. Už v 8. týždni prvý ultrazvuk zachytí dva zárodky plodu resp. oddelené akcie srdca. Taktiež prítomnosť vyšších hodnôt hCG v krvi pri prvom odbere naznačuje, že sa môže jednať o takúto graviditu. Potvrdí sa tiež vtedy, keď tehotná žena udáva nezvyčajne veľa pohybov plodu, ak maternica leží vyššie než to zodpovedá dobe gravidity a objem brucha je nápadne veľký.

Viacplodobé tehotenstvo bez ohľadu na to, ako prebieha sa zaraďuje medzi rizikové tehotenstvá a to nie len pre matku, ale aj pre deti. Odhliadnuc od nerovnomerného vývoja jednotlivých plodov vo vnútri maternice a možnosti potratenia jedného či viacerých plodov, existuje aj riziko predčasného pôrodu. Každej tehotnosti s viacerými plodmi treba venovať zvýšenú pozornosť preto ošetrujúci lekár častejšie sleduje zdravotný stav matky a vývoj dvojčiat. Pre ženu a pre jej systém placenty a maternice, na ktorom sú bábätká závislé, to znamená zvýšené nároky. Všetko sa totiž deje dvojmo! Je potrebné klásť väčší dôraz na niektoré živiny a z toho dôvodu je priam nevyhnutné, aby ich matka vo väčšej miere dopĺňala. Jedná sa hlavne o kyselinu listovú, vápnik, železo, bielkoviny a ďalšie nevyhnutné živiny. Prenatálne vitamíny sú v tomto prípade skvelým pomocníkom. Veľa problémov, ktoré tehotné prekonávajú vo väčšej miere ako pri „klasickom" tehotenstve sú spôsobené nadmerným pribratím na váhe. Pre dvojčatá sa odporúča pribrať asi 17-25 kg.

U týchto mamičiek sa častejšie vyskytuje:

  • nevoľnosť, dýchavičnosť, častejšie močenie, gestóza, nadmerná záťaž, opuchy, bolesti v krížoch, vysoký krvný tlak, cukrovka, potrat v prvom trimestri

Vďaka lekárskej starostlivosti, ktorá je dnes už na vysokej úrovni, je našťastie možné povedať, že väčšina viacpočetných tehotenstiev prebieha bez akýchkoľvek komplikácií.

Pôrod

K pôrodu väčšinou dochádza v 37.-38. týždni tehotenstva (zatiaľ čo u jednopočetného tehotenstva pôrod nastáva v 40. týždni). Nástup pôrodnej činnosti môže byť o čosi slabší ako pri jednoplodovom tehotenstve. Nadmerne roztiahnutá maternica totiž nedokáže „robiť" dostatočne silné sťahy. Prvá doba pôrodná teda môže trvať o čosi dlhšie. Nezriedka dochádza k predčasnému odtoku plodovej vody. Plody sa môžu v maternici nachádzať uložené v tých najrozličnejších kombináciách – jeden pozdĺžne, druhý naprieč; jeden nadol hlavičkou, druhý nožičkami či panvovým koncom. Určité kombinácie vyžadujú mimoriadnu opatrnosť pri vedení pôrodu. Z týchto dôvodov je vždy potrebné zvážiť, či bude pôrod pokračovať „klasicky", alebo je vhodnejšie operačné ukončenie pôrodu cisárskym rezom. Pôrod druhého dvojčaťa musí prebehnúť čo najrýchlejšie, v priebehu 15 až 20 minút, pretože toto dieťa je kvôli zmenšeniu maternice a kvôli nebezpečenstvu predčasného uvoľnenia placenty silne ohrozené.