Dĺžka trvania tehotenstva a výpočet pôrodu.

Základom pre výpočet štádia tehotenstva je prvý deň poslednej menštruácie alebo dĺžka tehotenstva zistená pri ultrazvukovom vyšetrení v 13. týždni. Dĺžka trvania tehotenstva sa tradične udáva v ukončených týždňoch alebo v takzvaných lunárnych mesiacoch (ten má 28 dní).

Za predpokladu, že vychádzame z prvého dňa od poslednej menštruácie, pričom žena má pravidelný 28-dňový menštruačný cyklus, trvá normálne tehotenstvo 280 dní, tj 40 týždňov alebo 10 lunárnych mesiacov.

Pri vyjadrení dĺžky tehotenstva podľa prvého dňa poslednej menštruácie sa možno stretnúť s termínom gestačný vek. Ak lekár alebo pôrodná asistentka hovorí o tom, v akom týždni sa tehotná žena nachádza, má na mysli ukončený, nie bežiaci týždeň tehotenstva.

Zápis v dokumentácii potom vyzerá nasledovne

Napríklad trvanie tehotenstva 35 3 znamená, že od poslednej menštruácie uplynulo 35 týždňov a 3 dni, teda že žena je v 35. týždni tehotenstva (ukončenom), alebo v 36. týždni bežiacom (čo by potom ale malo byť explicitne zdôraznené).

Pri tomto type výpočtu, ktorý je najčastejším, je však potrebné spomenúť ešte jednu skutočnosť. Pretože výpočet vychádza z prvého dňa poslednej menštruácie, je za prvý deň tehotenstva vlastne považovaný práve tento prvý deň. V skutočnosti však žena otehotnie až približne v polovici menštruačného cyklu, po ovulácii 12. až 14 deň. Skutočný biologický vek plodu je tak zhruba o dva týždne kratší. S touto skutočnosťou je však všeobecne počítané a v bežnej praxi v čase pôrodu sa biologickej vek plodu nepoužíva.

Dĺžka trvania tehotenstva

Normálne tehotenstvo trvá 40 týždňov / - 2 týždne. Ak k pôrodu dôjde pred ukončeným 37. týždňom, hovoríme o predčasnom pôrode, pričom za dolnú hranicu pre šancu plodu na prežitie je podľa súčasných znalostí a odporúčaní považuje ukončený 24. týždeň tehotenstva.

Ak k pôrodu dôjde po 42. týždni, býva tento stav označovaný ako prenášanie. Pri súčasnom systéme starostlivosti o tehotné by však prevažná väčšina žien mala byť v ukončenom 42. týždni tehotenstva po pôrode.

Ak žena presne vie deň oplodnení, možno vychádzať pri určení dĺžky trvania tehotenstva iz tohto údaje. Tu je potom počítané s tým, že normálne tehotenstvo trvá 267 dní odo dňa počatia.

priznaky-tehotenstva

Určenie termínu pôrodu

Termín pôrodu je údaj, ktorý nastávajúcu mamičku zvyčajne zaujíma hneď, akonáhle dôjde k potvrdeniu tehotenstva. Je to veľmi významný údaj, ktorého zlé určenie môže pomerne negatívne ovplyvniť ďalší priebeh tehotenstva, predovšetkým s ohľadom na posudzovanie rastu plodu v maternici a načasovanie pôrodu.

Existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa termín pôrodu zisťuje. Medzi sebou sa ale líšia svojou spoľahlivosťou. Za najoptimálnejšiu je dnes považovaná kombinácia výpočtu termínu pôrodu podľa prvého dňa poslednej menštruácie a ultrazvukového vyšetrenia v 13. týždni tehotenstva. Možno tak najlepšie zachytiť a prípadne skorigovať individuálne odchýlky spôsobené napríklad nepravidelným alebo dlhším menštruačným cyklom. Takto potvrdený termín pôrodu by sa potom už nemal v priebehu tehotenstva meniť.

Možnosti výpočtu termínu pôrodu:

  1. Základnou metódou je určenie termínu pôrodu podľa poslednej menštruácie. Ak poznáme prvý deň poslednej menštruácie, pripočítame k nemu 280 dní. Prakticky to jednoducho urobíme tak, že k dátumu posledných menštruácie pripočítame rok, odpočítame tri mesiace a pripočítame sedem dní.
  2. Určenie podľa prvých pohybov je síce možné, ale dnes už príliš neužívané. Žena, ktorá bude rodiť po prvýkrát, cíti pohyby zvyčajne v 20. týždni tehotenstva, viacrodičky potom o 2 týždne skôr. Keďže však ide o vnem, ktorý je výrazne ovplyvnený vnímavosťou nastávajúcej mamičky, pramení z toho veľká nepresnosť.
  3. Pokiaľ je známy presný dátum počatia, pripočítame k nemu 267 dní.
  4. Najpresnejšou metódou je v súčasnosti určenie termínu pôrodu podľa ultrazvukového vyšetrenia vykonávaného v 13. týždni tehotenstva. Ak sa ultrazvukom určená dĺžka trvania tehotenstva líši od údaja počítaného podľa poslednej menštruácie o viac ako týždeň, potom by mal byť termín pôrodu upravený práve podľa tohto ultrazvukového vyšetrenia. Toto však už neplatí pri ďalších ultrazvukových vyšetreniach, ktoré sú realizované v ďalších týždňoch tehotenstva.

Všetky takto vypočítané termíny však treba brať trochu s rezervou. Termín pôrodu totiž vychádza iba z priemernej dĺžky trvania tehotenstva, avšak k pôrodu dochádza zvyčajne o niečo skôr alebo neskôr. Za normálny "pôrod v termíne" je považované, ak k nemu dôjde medzi bežiacim 38. a ukončeným 42. týždňom tehotenstva.

Autor: MUDr. Miloš Velemínský