Cyclotest Baby - spoľahlivá metóda určenia ovulácie a plodných dní.

Pomocou cyclotestu baby meriate prostredníctvom integrovaného meracieho senzora svoju telesnú teplotu od prvého dňa Vašej menštruácie až do začiatku neplodnej fázy po ovulácii a to ráno bezprostredne po prebudení – priamo pod jazykom (presne ako keď si meriate teplotu).

Po niekoľkých sekundách sa ozve pípnutie, ktoré Vám oznámi, že meranie bolo ukončené. Žiaden strach, nemohli ste merať nesprávne, pretože Cyclotest baby je vybavený inteligentnou kontrolou merania a „protestoval" by prostredníctvom akustického signálu. V takom prípade jednoducho meranie zopakujte.

Priamo po meraní Vám Cyclotest baby ukáže na displeji, či práve máte vysoko plodné dni a nachádzate sa v období tesne pred ovuláciou alebo či máte práve plodné dni, prípadne sa nachádzate v neplodnom období cyklu. Počas ukázaných vysoko plodných dní by ste sa mali so svojim partnerom milovať, pretože v tomto období je maximálna šanca, že otehotniete.

Ak máte záujem, môžete si počas svojich vysoko plodných dní urobiť ešte dodatočný Cyclotest ovulačný test. Ak je pozitívny, môžete tento výsledok zadať do Cyclotest baby a zistíte, či k Vašej ovulácii dôjde v rámci nasledujúcich hodín. Takto sa pri vypočítavaní optimálnej plodnosti vezmú do úvahy dve charakteristiky plodnosti (zmena telesnej teploty a zmena hormonálnej hladiny) a je možno čo najpresnejšie určiť nadchádzajúcu ovuláciu. Toto je dosiaľ jedinečná metóda a žiaden iný prístroj nie je schopný určiť ovuláciu podobnou presnosťou.

V prípade, že naozaj otehotniete, Cyclotest baby Vám to včas ukáže. Takto sa dozviete o svojom tehotenstve skôr ako iné ženy a môžete zmenou svojho životného štýlu (napr. vzdaním sa alkoholu a nikotínu) zabrániť chybám vo vývoji vznikajúcim najmä v skorom štádiu tehotenstva.

Výhody cyclotestu

S cyclotestom baby prirodzene k vytúženému dieťaťu 

Cyclotest baby Vám pomáha skrátiť obdobie čakania na vytúžené tehotenstvo. cyclotest baby stanovuje na základe Vašej telesnej teploty Vaše plodné dni, počas ktorých môže pohlavný styk viesť s vysokou pravdepodobnosťou k tehotenstvu – úplne prirodzene, bez stresu a bez hormónov alebo zásahov do prirodzených procesov Vášho tela.

Cyclotest baby sa používa jednoducho

S cyclotestom baby meriate svoju telesnú teplotu v niektoré dni svojho cyklu bezprostredne po prebudení a pred vstaním. Priamo po meraní sa Vám na displeji ukáže stav plodnosti: vysoko plodná, plodná alebo neplodná. Vďaka pohlavnému styku v ukázaných vysoko plodných dňoch niekoľkonásobne zvyšujete svoje šance na otehotnenie.

Najvyššia spoľahlivosť dvojitej kontroly

Cyclotest baby je jediný v Európe povolený počítač pre výpočet cyklu, ktorý je schopný pri svojich výpočtoch zohľadniť dve charakteristiky plodnosti (teplotu & zároveň hladinu hormónov alebo výsledky pozorovania cervikálneho hlienu).

Cyclotest baby Vám dáva istotu pri plánovaní

Cyclotest baby Vám vopred ukazuje, kedy môžete rátať v aktuálnom cykle s ovuláciou. Táto informácia sa v priebehu cyklu na základe aktuálne nameraných teplotných hodnôt preskúšava, prípadne koriguje.

Cyclotest baby je víťazom pomeru cena - hodnota

Cyclotest baby je víťazom pomeru cena - hodnota medzi počítačmi pre výpočet cyklu a môže sa použiť i po splnení túžby po dieťati v rámci prirodzenej ochrany. Túto vlastnosť oceňuje veľa žien. Pretože ak si páry želajú viac detí, žena sa bude v období medzi dvoma deťmi len nerada chrániť pomocou hormónov, keďže by tak zasahovala do svojho prirodzeného cyklu a mohla ohroziť prirodzené počatie.

Cyclotest baby nespôsobuje žiadne dodatočné náklady

S počítačom cyclotest baby máte všetko, čo potrebujete. Nevznikajú Vám žiadne dodatočné náklady napríklad vo forme nutnosti kupovať testovacie tyčinky, ako je to v prípade počítačov merajúcich hormonálnu hladinu.

Cyclotest baby je moderný

Cyclotest baby počítač pre výpočet cyklu predstavuje najvyšší úroveň techniky. Integrované USB rozhranie na prenos Vašich dát je jedinečnou funkciou medzi počítačmi pre výpočet cyklu. Ak sa Vám napriek pravidelnému pohlavnému styku počas plodných dní nepodarí v želanom čase otehotnieť, môžete svoje osobné dáta ohľadne cyklu preniesť prostredníctvom integrovaného USB rozhrania do svojho počítača a to pomocou USB káblu, ktorý je príslušenstvom k počítaču. Prostredníctvom softwaru cyclotest, ktorý sa nachádza v štartovacom balíčku cyclotest, môžete podľa potreby zobraziť informácie o svojom cykle ako krivku cyklu a vytvoriť si tak profil plodnosti. Tento si môžete vytlačiť, uložiť alebo poslať e-mailom.

Cyclotest otázky a odpovede

Aký je rozdiel medzi cyclotestom a inými počítačmi?

Cyclotest baby dokáže viac. Zatiaľ čo sú iné počítače pre výpočet cyklu schopné pozorovať iba jednu charakteristiku plodnosti (buď telesnú teplotu alebo zmenu hormonálnej hladiny), cyclotest baby je schopný registrovať a vyhodnotiť dve charakteristiky plodnosti paralelne (teplotu a hormonálnu hladinu alebo teplotu a meranie cervikálneho hlienu). Týmto spôsobom dokáže cyclotest baby určiť ovuláciu tak presne a spoľahlivo, ako žiaden iný počítač pre výpočet cyklu. Okrem toho disponuje cyclotest baby USB rozhraním na prenos Vašich osobných dát týkajúcich sa cyklu do Vášho počítača. Pomocou priloženého softwaru si môžete sami a bez nákladov zhotoviť, vytlačiť alebo poslať e-mailom Váš osobný profil plodnosti, prípadne krivku cyklu. To môže byť Vášmu lekárovi veľmi nápomocné a zároveň môže ušetriť cenný čas. cyclotest má za sebou 30 rokov skúseností a neustále sa rozvíja ďalej.

Ako mi pomáha cyclotest otehotnieť?

Cyclotest baby Vám môže pomôcť, ak túžite po dieťati, skrátiť čas čakania na otehotnenie. Štúdie dokázali, že ženy, ktoré poznali svoje plodné dni okolo ovulácie a mali so svojim partnerom pohlavný styk v tomto čase, otehotneli výrazne rýchlejšie. cyclotest baby stanovuje na základe Vašej telesnej teploty Vaše plodné dni a vysoko plodné dni. Ráno po prebudení a pred vstaním meriate pomocou cyclotestu baby svoju telesnú teplotu, cyclotest baby ju vyhodnotí a na displeji Vám hneď po meraní ukáže, či ste práve plodná, vysoko plodná alebo neplodná. Takto ste denne informovaná o stave Vašej plodnosti a môžete podľa toho prispôsobiť svoje sexuálne správanie tak, aby ste mohli čoskoro naplniť svoju túžbu po dieťati. Cyclotest baby Vám ukazuje na displeji, kedy má zmysel sledovať ďalšiu charakteristiku plodnosti, napríklad zmeny hormonálnej hladiny. V týchto dňoch si môžete urobiť napríklad ešte dodatočný hormonálny test, nahrať jeho výsledky do cyclotest baby a tak zistíte presný čas ovulácie a následne i osobné optimum pre oplodnenie.

Kedy môžem začať meranie s cyclotestom?

Meranie pomocou cyclotestu baby začnete ráno po začatí Vašej menštruácie (pozor: po vysadení hormonálnej antikoncepcie počkajte a s meraním začnite až o cyklus neskôr – krvácanie priamo po vysadení je iba anovulačným krvácaním). V prvý deň menštruácie signalizujte cyclotestu baby prostredníctvom dlhšieho podržania malého okrúhleho tlačidla, že začal nový cyklus. Nasledujúce ráno položte priamo po prebudení snímač teploty pod jazyk, stlačte veľké okrúhle tlačidlo a čakajte, až kým sa neozve pípnutie, ktoré signalizuje ukončenie merania. Priamo po meraní Vám cyclotest baby ukáže Váš aktuálny stav plodnosti na displeji: plodná, vysoko plodná alebo neplodná.

Kedy a ako často sa meria pomocou cyclotestu baby?

Denné meranie pomocou cyclotestu baby môžete začať ráno po tom, ako začal Váš cyklus. Je dôležité, aby ste spali najmenej 5 hodín a nevstávali hodinu pred samotným meraním. Počas dlhej fázy neplodnosti po ovulácii merať nie je potrebné.

Musím merať vždy v tom istom čase?

Prvé meranie počas cyklu určí časový rámec merania +/- 2 hodiny pre nasledujúce merania počas cyklu. Tento časový rámec sa určuje znova pri každom ďalšom novom cykle a to prostredníctvom prvého merania.

Čo robiť v prípade požitia alkoholu alebo málo spánku?

Pri nepravidelnostiach (napríklad: málo spánku, prerušovaný spánok, party, alkohol) meranie pomocou Cyclotest baby prosím na ďalšie ráno vynechajte. Keď počas cyklu nie je k dispozícii dostatok údajov o teplote, predĺži sa pre istotu plodná fáza.

Čo ak som chorá a mám horúčku?

Počas horúčkovitého ochorenia je najlepšie merania vynechať. Po vyliečení môžete pokračovať v meraní.

Čo robiť v prípade užívania liekov?

Pri dlhodobom užívaní liekov by ste sa mali poradiť so svojim lekárom alebo lekárnikom, či má daný liek vplyv na telesnú teplotu. V takom prípade by ste mali prestať s meraním teploty pomocou cyclotestu baby.

Čítanie dát na počítači nefunguje

Preto, aby ste mohli prečítať dáta z Vášho cyclotestu baby, musí byť prístroj nastavený do režimu prenosu – čo vykonáte nasledovne: Pripojte Váš cyclotest baby k počítaču pomocou priloženého USB káblu. Stlačte krátko veľké okrúhle tlačidlo na Vašom cycloteste baby (rovnako ako ráno pri meraní teploty po prebudení), keď sa na displeji ukážu prvé segmenty, hneď stlačte malé okrúhle tlačidlo a držte ho stlačený až kým sa na displeji neukáže „USB", potom môžete malé okrúhle tlačidlo pustiť. Teraz pracuje Váš cyclotest baby v režime prenosu a Vy môžete prostredníctvom počítačového softwaru prečítať svoj profil plodnosti.

Chybové hlásenie: profil plodnosti nevytvorený

Počítačový software cyclotest vytvára po prečítaní dát z Vášho cyclotestu baby pdf súbor. Chybové hlásenie sa ukáže, ak program nemôže nájsť PDF Reader alebo má problém so spustením takéhoto programu. Skontrolujte prosím Váš systém, či je nainštalovaná platná verzia PDF Reader programu.Tu si môžete stiahnuť aktuálnu verziu Adobe Reader.