Ako prebieha zmrazovanie embryí?

V dnešnej dobe, kedy má mnoho párov problém s počatím bábätka, je často jedinou šancou umelé oplodnenie. To môže prebehnúť hneď pomocou čerstvých embryí alebo o niekoľko rokov vďaka zmrazeným embryám. Pre mnohé ženy práve zmrazenie embryí znamená možno poslednú nádej mať vlastné dieťa.

Prečo zmrazovať embryá ?

K tomuto kroku pristupujú napríklad ženy, ktoré majú podstúpiť liečbu chemoterapiou alebo inú náročnejšiu liečbu, ktorá môže poškodiť reprodukčné orgány. Druhou možnosťou je, že žena podstúpi umelé oplodnenie a embryá, ktoré sa nepoužijú, ale majú predpoklad úspešného vývoja, si nechá žena zmraziť pre prípadné ďalšie umelé oplodnenie.

Ako vyzerá proces zmrazovania?

V zásade existujú dve metódy, a to kryokonzervácia a vitrifikácia. Kryokonzervácia je pomalou metódou zmrazovania, pri ktorej sa musí kontrolovať rast ľadových kryštálikov mimo bunky tak, aby nepoškodili embryá. Vitrifikácia je oproti kryokonzervácii rýchlou metódou zmrazovania, u ktorej by ľadové kryštáliky nemali vôbec vzniknúť. V oboch prípadoch sú embryá uchovávané po dvoch až štyroch v špeciálnom roztoku, ktorý má zabrániť poškodeniu počas zmrazovania. Zmrazenie prebieha tekutým dusíkom na teplotu -196°C. Pri tejto teplote sa v embryu zastavia akékoľvek biologické procesy. Zmrazenie embryí môže trvať ľubovoľne dlhú dobu. Obvykle sa embryá uskladňujú na tri roky. Potom sú rodičia informovaní a rozhodnú sa, či chcú uskladnenie predĺžiť. Až sa žena rozhodne, že si praje podstúpiť umelé oplodnenie, tak sa začne s rozmrazovaním.

Ako sa embryá rozmrazujú?

Kontajner s embryami sa zahrieva a musí sa z neho odstrániť špeciálny roztok. Potom sa embrya prenesú do kultivačných boxov. Do maternice sú následne prenesené embryá, ktoré majú najväčšiu šancu na úspešný vývoj. Podľa štatistík bývajú oplodnenia zmrazenými embryami menej úspešné než čerstvými. Je to dané predovšetkým tým, že najkvalitnejšie embryá bývajú ihneď použité, zbytok sa zamrazí. Pre ženu je však zmrazovanie embryí šetrnejšou metódou, pretože nemusí pred ďalším plánovaným umelým oplodnením podstúpiť hormonálnu stimuláciu a následný odber vajíčok.