Ako prebieha umelé oplodnenie?

Problém s otehotnením je v dnešnej dobe pomerne častou záležitosťou. Keď už pár vyskúšal všetky možné spôsoby neinvazívnej liečby, možno je čas začať uvažovať o návšteve centra asistovanej reprodukcie a umelom oplodnení.

Umelé oplodnenie ako jedna z metód liečby neplodnosti predpokladá starostlivú diagnostiku a podrobnú konzultáciu ošetrujúcich lekárov. Má zmysel až vtedy, keď sú kompletne vyčerpané možnosti odstránenia príčiny neplodnosti. Dôkladné lekárske vyšetrenie muža zahŕňa aspoň dva spermiogramy. U ženy sa zisťuje priebeh menštruačného cyklu pomocou hormonálnej stimulácie.

Kedy má prevedenie IVF nádej na úspech?

  • Žena nie je staršia ako 45 rokov,
  • Maternica a aspoň jeden vaječník sú funkčné,
  • V spermiograme muža sú preukázané spermie, alebo sú aspoň tvorené v semenníkoch.

Ako IVF prebieha?

In vitro fertilizácia je latinské označenie pre oplodnenie mimo tela. To znamená, že najprv sú po predchádzajúcej hormonálnej stimulácii odobraté vajíčka, ktoré sa potom spoja v živnom roztoku (médiu) sa spermiami partnera.

Po úspešnom oplodnení sa vajíčko, prípadne embryáo vloží do maternice. Ak sa aspoň jedno z embryí zanorí, môže začať tehotenstvo. Čo na prvý pohľad vyzerá jednoducho, je v praxi zložitou udalosťou, ktorá sa musí zladiť v mnohých po sebe idúcich krokoch.

Jednotlivé fázy IVF

Podpora rastu vajíčka

Počas cyklu dozrieva prirodzene jedno vajíčko tak, aby mohlo byť oplodnené. Šanca na úspešné zahniezdenie embrya je podstatne vyššia, ak sa získa viac vajíčok, aby sa mohlo vyvinúť aspoň jedno, ktoré je toho skutočne schopné. Do maternice sa prenáša 1 až 3 (najčastejšie 2) embryá. Zvýšiť počet dozrievajúcich folikulov a získať väčší počet vajíčok sa darí vďaka ovariálnej stimulácii  liekmi zo skupiny hormónov.

Ako prvé sa podávajú GnRH analógy. Sú dostupné buď vo forme injekcií, alebo nosového spreja.

Nasleduje vlastná stimulácia vaječníkov dávkou hormónov HMG alebo FSH (folikuly stimulujúci hormón). Počas liečby ovariálnou stimuláciou sa niekoľkokrát vykonáva hormonálne a ultrazvukové vyšetrenie aby bolo možné s istotou určiť vhodný čas pre odber zrelých vajíčok.

Vyvolanie ovulácie

V okamihu, keď ultrazvuk a hormonálna analýza preukážu vhodné podmienky, začne sa injekciou hCG  vyvolávať ovulácia. Odber folikulov (punkcia) sa vykonáva o dva dni neskôr v reprodukčnom centre.

Odber vajíčok

Punkcia sa vykonáva pod ultrazvukovou kontrolou. Presný počet získaných vajíčok sa nedá dopredu predvídať, a množstvo sa tak môže individuálne líšiť. Ošetrujúci lekár rozhodne, či sa bude transvaginálna punkcia, teda výkon vykonávaný cez pošvu, vykonávať v krátkej narkóze, alebo pomocou upokojujúcich a bolesť utišujúcich liekov. Ak pri výkone nenastanú žiadne komplikácie, žena odchádza ešte ten istý deň domov.

Príprava spermií a oplodnenie

Dôležité je, aby spermie boli k dispozícii ihneď po odbere vajíčka. Podľa okolností môžu byť odobraté aj doma, ale je potrebné doniesť vzorku ihneď do reprodukčného centra. U klasickej IVF sa spermie do média pridávajú k vajíčkam po 3 až 6 hodinách. Na jedno vajíčko sa použije asi 100 000 spermií. Ak je nutné vykonať metódu ICSI, môžu byť do vajíčka vstreknuté jednotlivé spermie. Po 24 hodinách sa vyskúša, či došlo k oplodneniu a po ďalších 24 hodinách môže byť embryo (alebo embryá) prenesené.

Prenos embryí

Embryá sú vstreknuté spolu s malým množstvom tekutiny za pomoci katétra do maternice. Tento zákrok je úplne bezbolestný. Pre väčšiu šancu na zanorenie embrya do maternice dostane žena hormóny žltého telieska (progestagény) vo forme vaginálnych čapíkov alebo injekcie. 

Tehotenstvo

Asi za dva týždne po prenose nasleduje hormonálna analýza a ultrazvukové vyšetrenie pre potvrdenie tehotenstva. Kontrolu priebehu tehotenstva má na starosti ošetrujúci gynekológ. Šanca na otehotnenie je 25-30%. Šanca na otehotnenie po jednom IVF je pri úspešnom prenose asi 25-30%. Ako počas prirodzeného tehotenstva, tak aj po IVF môže žena dieťa potratiť. Po 4 liečebných cykloch donosí svoje dieťa asi 50-60% žien. Navyše po 35. roku veku nádej na úspech výrazne klesajú.

Aká vysoká je šanca na úspech a aké sú riziká?

Problém spočíva v tom, že nie pri každom IVF cykle sa môže embryo skutočne preniesť. Dôvodov môže byť viac, napríklad nie je dostupné žiadne zrelé vajíčko, spermie vajíčko nemôžu oplodniť alebo sa oplodnené vajíčko ďalej nevyvíja. Nie každý cyklus prebieha rovnako, lebo u každého páru sa môžu vyskytnúť prirodzené kolísania. To znamená, že žena musí byť niekedy veľmi trpezlivá, aby bola liečba úspešná.

Podobne ako každý zásah do ľudského tela je aj IVF spojené s rizikami. Lieky slúžiace k podpore dozrievanie vajíčok môžu vyvolať prehnanú stimuláciu vaječníkov. To niekedy vedie k silným bolestiam v podbrušku, ktoré je nutné liečiť.

Prenesenie dvoch, výnimočne troch embryí síce dokázateľne zvyšuje šancu na otehotnenie, zároveň ale môže dôjsť k viacnásobnému tehotenstvu (dvojičky alebo trojičky). Predísť komplikáciám môžeme len obmedzením počtu prenesených embryí.

V princípe sa tehotenstvo po IVF nelíši od ostatných tehotenstiev. No určité komplikácie sa vyskytujú po IVF častejšie, napr mimomaternicové tehotenstvo, skoré pôrodné bolesti s hroziacim predčasným pôrodom a gestózou (vysoký krvný tlak a poruchy obličiek). Zvlášť pri využití metódy ICSI je pozorovaný drobný nárast výskytu genetických porúch a zlého vývoja detí.

Prevzaté z: zenska-neplodnost.cz